fbpx

Porissa oli elokuun 2016 lopussa työttömiä työnhakijoita 6469 ja ilmoitettuja avoimia työpaikkoja noin 400. Miehiä oli työttömänä hieman enemmän, kuin naisia. Työnhakijoista noin 1000 oli alle 25 vuotiaita 2400 yli 50 vuotiaita. Kaikista työnhakijoista 33% oli pitkäaikaistyöttömiä. Jos tarkastellaan koko Satakuntaa, niin luvut ovat suhteessa suurin piirtein samat. Koko Satakunnan työnhakijoiden määrä oli elokuussa 13530 henkilöä ja ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli noin 1000.

Perustin oman yksityisen henkilöstöpalvelualan yrityksen vuonna 1997. Katselin avausajan tiedottamistani ja havaitsin jo silloin käyttäneeni termiä ”yksityinen työvoimatoimisto”. Vuosien saatossa palvelujamme käyttäneet yritykset ovat useaan otteeseen perustelleet kumppanin valintaansa sillä, että yksityinen toimija löytää paremmat työntekijät, kuin TE-toimiston virkailija. Ja näin varmasti asia on. TE-toimisto ja sen virkailijat tuottavat heille kuuluvaa tärkeää palvelua hallinnollisesti ja lakiin perustuen virkamiehinä. Aikaa ei sitten paljon muuhun jää, ja nykyisin entistä vähemmän, työvoimahallinnon supistaessa resurssejaan.

Yksityisen henkilöstöpalveluyrityksen, työvoimatoimiston, päivittäinen työ on palvella yritysasiakkaita osaavan henkilöstön etsimisessä ja työtilaisuuksien tarjoamisessa tekijöille. Tätä työtä teemme aktiivisesti. Haastattelemme työnhakijoita päivittäin, arvioimme heidän sopivuuttaan asiakasyrityksemme tarpeisiin ja tarjoamme heitä töihin. Tunnemme yritysasiakkaamme liiketoiminnan, työtehtävien sisällön ja vaatimukset, osaamme osoittaa työhön sopivat henkilöt. Olemme kiinnostuneita nuorista tekijöistä ja myös yli 50 vuotiaista ”harmaista panttereista”.

Valtiovalta on ottamassa käyttöön työttömien määräaikaishaastattelut kolmen kuukauden välein. Valtion budjettiin varataan tähän ensi vuodeksi 17 miljoonaa euroa, jonka TE-toimistot voivat suunnata ostopalveluun. Me olemme valmiit tuottamaan tätä palvelua. Olemme myös valmiit valmentaman työnhakijat työnhakuun ja etsimään heille työtilaisuuksia. Yhteistyö julkisen työvoimahallinnon kanssa vaatii kuitenkin vielä monta seikkaa selvitettäväksi.

Seppo Kaatranen puhumassa Business Boost tapahtumassa aiheesta "Yksityinen työvoimatoimisto nyt ja huomenna"

Seppo Kaatranen puhumassa Business Boost tapahtumassa aiheesta “Yksityinen työvoimatoimisto nyt ja huomenna”

Miten tieto siirtyy meiltä TE-toimistolle, miten me saamme käyttöömme/pääsemme TE-toimiston hakijarekistereihin, miten varmistetaan tietosuojakysymykset ja miten yhteistyö organisoidaan kokonaisuutena. Tärkeä kysymys on myös se, millainen ansaintalogiikka synnytetään meille näiden palvelujen tuottamiseksi.
Oma haasteensa on tietysti hakijoiden työsuhteeseen saattaminen. Meidän halumme on pelkän ”lakisääteisen haastattelun” lisäksi löytää työpaikkoja. Koska työttömien kirjo on moninainen, nuorille, yli 50 vuotiaille, pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille jne. olisi syytä rakentaa selkeitä ”tuettuja polkuja” takaisin työelämään. Nykyisin on keskustelun piirissä tai jo käytännön toteutuksissa työkokeilumalli, nuorisotakuu, erilaisia työharjoitteluja, palkkatuet, työvoimapoliittiset koulutukset ja mitä muita näitä onkaan.

Otetaan esimerkiksi nuori pitkäaikaistyötön. Yksityinen työvoimatoimisto haastattelee nuoren työnhakijan, kartoittaa motiivin ja osaamisen, valmentaa tarvittaessa työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen sekä varsinaiseen työnhakuun ja työhaastatteluun. Tämän jälkeen henkilö itse hakee aktiivisesti töitä ja yksityinen työvoimatoimisto myös. Toimimme ikään kuin työnhakijan työmanagerina. Polku työelämään voisi alkaa esimerkiksi 1-2 kk työkokeilulla (työttömyyspäivärahalla), jonka jälkeen yritykselle maksettaisiin 10 kuukauden ajan palkkatukea vakituiseen työsuhteeseen ottamisesta. Ja osaamisen ja tarpeen varmistamiseksi olisi vielä pidennetty koeaika. Tahdon siis tällä esimerkillä ilmaista sitä, että vaikeammin työllistettävien osalta meidän on saatava jotain ”kättä pidempää porkkanaa” tarjottavaksi yritysasiakkaillemme. Myös yritysten yhteiskuntavastuuta voidaan korostaa vaikka julkistamalla pitkäaikaistyöttömien työllistäjät. Tai muuten tuoda asia julkiseen keskusteluun tavoitteena lisätä yritysten vastuullisuutta.

Yksityisten työvoimatoimistojen rooli korostuu myös työn pirstaloitumisen takia. Enää ei työntekijällä saata olla työuransa aikana useampaa ammattia, vaan työ myös kootaan samanaikaisesti useammalta työnantajalta. Tässä kokoamistyössä me olemme hyviä. Ja jatkossa työntekijä voi yhä useammin olla vakituisessa työsuhteessa myös yksityiseen henkilöstöpalveluyritykseen ja työskennellä eri asiakasyrityksissä. Vakituiset työsuhteet suoraan yrityksiin ovat vielä yleisin työsuhdemuoto, mutta erilaiset projektityöt, määräaikaisuudet, osa-aikaisuudet, useamman työn tekeminen samanaikaisesti jne. lisääntyvät koko ajan. Työmarkkinat muuttavat koko ajan muotoaan.

Seppo Kaatranen
yrittäjä/konsultti

Share This