fbpx

Uuden työntekijän rekrytointi on aina merkittävä investointi yritykselle. Onnistunut rekrytointi lisää tuottavuutta ja epäonnistunut syö sitä rajusti. Jos rekrytointi epäonnistuu ja työsuhde joudutaan purkamaan esim. 4 kk koeajan puitteissa, niin jokainen voi karkealla tasolla laskea mitä ovat ylimääräiset kustannukset. Jos lasketaan yhteen rekrytoinnin kokonaiskustannukset, ajankäyttö ja 4 kk:n ”hukkaan mennyt” palkan maksu, niin päästään pahimmassa tapauksessa euroissa kymmenien tuhansien kuluerään. Ja ongelma vain pahenee, jos työsuhdetta ei päätetä ajoissa.  Lisäksi organisaation toiminta häiriintyy ja ajan käyttö rekrytointiprosessissa ja perehdytyksessä menee hukkaan.

No miten vältymme virherekrytoinneilta? Täydellistä varmuutta onnnistumisesta ei kukaan voi taata, mutta hyvä taustoitus, valmistautuminen ja rekrytointiprosessin järjestelmällinen läpivienti auttavat huomattavasti. Toimihenkilön, asiantuntijan, myyntitykin tai esimiehen rekrytointitarve avaa yrityksessä mahdollisuuden tarkastella organisaation toimintaa myös laajemmin. Tämä tarkastelu onkin syytä tehdä ennen kuin ryhdytään varsinaisiin hakutoimiin. On syytä tarkistaa ainakin seuraavat asiat; nykyinen toimintastrategia, kilpailutilanne, alan markkinat, kysyntä ja yleinen kehitys, oman organisaation osaaminen jne. Kun tämä taustoitus on tehty, niin voidaan asettaa ja kysyä itseltä monta kysymystä.
Tarvitseeko meidän todella rekrytoida, voidaanko tarve täyttää sisäisin järjestelyin? Mitkä tekijät ovat yrityksessämme sisäisesti tai ulkoiseti  muuttuneet? Onko nykyinen toimenkuva ajan tasalla vai onko syytä päivittää se, todennäköisesti on!

Kun tämä taustatyö on tehty, niin on vielä keskusteltava oman organisaation kanssa.  Esimiesten, kollegoiden ja alaisten kanssa, joskus jopa asiakkaiden mielipidettäkin voi kysyä. Vasta nyt päästään suunnittelemaan varsinaista rekrytoinnin suorittamista. Se onkin sitten taas oma tarinansa. Eli miten prosessi viedään vaihe vaiheelta tyylikkäästi ja tehokkaasti läpi. Suosittelen poikkeamaan yrityksemme nettisivuilla hrsata.fi/rekrytointipalvelu/kymmenen tapaa epäonnistua rekrytoinissa. Sitten voit kysyä itseltäsi, mitä ajatuksia nämä näkemykset sinussa herättivät ja pärjäätkö uuden toimihenkilön palkkaamisessa yksin vai tarvitsetko kenties rekrytointikonsultin apua?

Käytettävissäsi

Seppo Kaatranen

Share This