fbpx

Keskustelu työurien pidentämisestä, yli 50 vuotiaiden mahdollisuuksista ja kohtelusta työmarkkinoilla sekä eläkeläisten halusta tehdä työtä käy kuumana. Pitääkö todella suurten ikäluokkien jatkaa työuraansa eläkeiän yli vai haluavatko he itse toimia niin? Syrjitäänkö keski-ikäisiä työmarkkinoilla, kelpaako yli viisikymppinen enää mihinkään? Nämä näkemykset ovat saaneet negatiivisen viitan ylleen. Väitän kuitenkin, että keski-ikäiset ovat pääsääntöisesti työmarkkinoiden paras voimavara. Vastuullisuus ja osaaminen ovat huipussaan, heitä tarvitaan ehdottomasti työpaikoilla. Yli 50 vuotiaiden motivaation ja työkyvyn säilyttäminen on välttämätöntä nyt ja tulevaisuudessa. HR Sata Henkilöstötalo ylläpitää ”Harmaat Pantterit” verkostoa. Tähän verkostoon voivat liittyä myös virkeät ja työkykyiset eläkeläiset. He, jotka haluavat tehdä osa-aikaistakin työtä, kokea yhteisöllisyyttä ja saada sisältöä arjen rutiineihin, usein myös vuorotella työn ja vapaa-ajan suhteen.

Miten sitten työnantajat suhtautuvat tähän upeaan potentiaaliin. Valitettavasti usein vielä asenteet ovat ennakkoluuloisia ja keski-ikäisen palkkaamista vältellään. Työnantajien asenteet muuttuvat tulevaisuudessa työvoimapulan takia, näin uskon.  Yhteiskunnallisesti meillä on suuri vastuu nuorten työllistymisestä ja syrjäytymisen estämisessä, se on selvä. On kuitenkin hyvä, että työpaikoilla on eri ikäisiä työntekijöitä. Se rikastaa työyhteisöä, siirtää kokemuksen tuomaa tietoa ja osaamista sekä opettaa myös ymmärtämään uuden sukupolven ajatusmaailmaa. Ja kuten yhteistyökumppanini, ikäkysymyksiin työmarkkinoilla perehtynyt Eeva-Leena Vaahtio sanoo, ” ikä ei tee ihmisistä samanlaisia eikä pelkästään sen perusteella voi arvioida työkykyä ja -taitoa”. Eeva-Leena tarjoaa kalenteri-iän tilalle käsitettä työmarkkinaikä. Siinä on mukana ihmisen fysiikka, osaaminen, sosiaalinen taitavuus, motivaatio, hänen omat tavoitteensa, hänen koko persoonansa. ” Tätä kokonaisuutta työnantajan tulisi oppia katsomaan” sanoo Eeva-Leena Vaahtio.

Allekirjoittanut haastaa työnantajat ajattelemaan tarkemmin  työmarkkinaikäkysymystä. Kaiken ikäisistä ihmisistä löytyy hyviä, vastuullisia ja osaavia tekijöitä. Ja jos keski-ikäisen tai virkeän eläkeläisen palkkaaminen  ”ottaa koville”, niin meidän verkostostamme voi vuokrata ja kokeilla oikeaa Harmaata Pantteria. Pidetään yhteyttä! Ja käykää hrsata nettisivuillamme, siellä on lisää tietoa palveluistamme.

Seppo Kaatranen

Share This